Emekevler Mah. Banu Sokak No133 Kartepe / Kocaeli
Metin KURT 0535 325 49 00